De stichting

Missie:
De missie van Stichting Hart Voor Nicaragua is het ondersteunen van zendingswerk, diaconaal werk en ontwikkelingswerk in Nicaragua.

Visie:
De visie achter het werk van de Stichting Hart Voor Nicaragua is gebaseerd op:
* De christelijke gemeente is een wereldwijde gemeenschap waarin gelovigen van over de hele wereld voor elkaar verantwoordelijkheid dragen.
* Zending/evangelisatie is een opdracht voor iedereen.
* Processen van verandering en bekering vinden plaats van hart tot hart. Het werk aan de basis (pastoraat, prediking, diaconie, gemeenteopbouw) is daarbij van groot belang.
* Processen van verandering en gemeenteopbouw zijn lange termijn processen die slechts beperkt te plannen zijn.
* Diaconaat is een wezenlijk onderdeel van de christelijke gemeenschap waarbij mensen en middelen wereldwijd ingezet kunnen worden om God en de naaste te dienen.
* Diaconaat beperkt zich niet tot de leden van een geloofsgemeenschap. De Bijbel schrijft in Galaten 6:10: “Doet goed aan allen, maar het meest aan de huisgenoten des geloofs“

Doelen van de Stichting Hart Voor Nicaragua:

1. Huisvesting meisjes (12-18 jaar)
Wij als Stichting Hart Voor Nicaragua zetten ons in om jonge vrouwen tussen de 12 en 18 jaar te helpen, door middel van het bouwen van huisjes en kamers. Dit omdat er behoefte is aan betere huisvesting en meer privacy vooral voor deze doelgroep.
2. Vorming jeugd (straatbende)
Wij als Stichting Hart voor Nicaragua vinden het belangrijk om ook jongeren uit Nicaragua, die leven aan de rand van de samenleving, te betrekken bij onze bouwprojecten.
3. Kinderwerk (4-12 jaar)
Ook willen wij ons inzetten voor de jonge kinderen. Wij vinden het belangrijk om de jongere kinderen Gods liefde mee te geven. Dit doen wij door uit de bijbel te vertellen, liederen te zingen en samen te knutselen/spelen.
4. Nederlandse Jeugd (18+)
Daarnaast vinden wij het als stichting belangrijk om de Nederlandse jeugd te betrekken bij de projecten. De jeugd maakt op deze manier kennis met een andere cultuur, waardoor beide culturen wat van elkaar kunnen leren.

Bestuur Stichting Hart Voor Nicaragua:
De hieronder genoemde bestuurders doen dit werk onbezoldigd:

Naam
Arjan Lubbers
Seino Baan
Mark Esink
Henny Brinkman
Robert Derksen
  Functie
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Begeleider bouwgroep
PR

Financieel verslag

De Stichting Hart voor Nicaragua wil transparant zijn in ontvangsten en uitgaven van de giften.

Zie hier het financieel overzicht 2020

Zie hier het financieel overzicht 2021

Beleidsplan

Voor meer informatie over de doelstellingen en projecten kun u het volledige beleidsplan hieronder downloaden.

Zie hier het beleidsplan

Fraudeprotocol

Lees hier het fraudeprotocol.

Lees hier de uitgevoerde activiteiten.

Contact

Stichting Hart Voor Nicaragua
Rekeningnummer NL51 RABO 0150808917
KvK nummer: 59773715

RSIN: 8536.38.925

Bezoek/postadres:
Kievit 29
7462 ZK Rijssen

Email:
hartvoornica@gmail.com

Doneren

U kunt ons steunen door een donatie achter te laten. Alle bedragen zijn welkom!

Rekeningnummer:

NL51 RABO 0150 8089 17

Ter naam van:

Stichting Hart Voor Nicaragua