Over Stichting Hart voor Nicaragua

Wat we doen

Waarom?

Voordat we ingaan op wat wij doen, vertellen we eerst graag waarom we dit doen. Want genoeg te eten, een dak boven je hoofd, aandacht en naar school gaan, is voor de meeste jongeren in Nederland heel normaal. Jammer genoeg is dat niet voor veel jongeren in Nicaragua. En daar proberen wij, Stichting Hart voor Nicaragua, wat aan te doen.

Wat we doen...

Met een groep vrijwilligers zetten wij ons in om jongeren te helpen aan een dak boven hun hoofd. Dat doen wij door het bouwen van huisjes en kamers waarmee wij hen een eigen en veilige plek geven met meer privacy. Om jongeren in Nicaragua te steunen om zélf hun toekomstdromen te verwezenlijken betrekken wij hen aan onze bouwprojecten. Wij willen hen in staat stellen om zelf hun situatie te verbeteren en daarmee perspectief te ontwikkelen op een betere toekomst. 

Daarnaast vinden wij het belangrijk om jonge kinderen Gods liefde mee te geven door uit de bijbel te vertellen, liederen te zingen en samen te knutselen.

Onze missie

De missie van Stichting Hart voor Nicaragua is het ondersteunen van zendingswerk, diaconaal werk en ontwikkelingswerk in Nicaragua.

Onze visie

De visie achter het werk van de Stichting Hart Voor Nicaragua is gebaseerd op:

  • De christelijke gemeente is een wereldwijde gemeenschap waarin gelovigen van over de hele wereld voor elkaar verantwoordelijkheid dragen.
  • Zending/evangelisatie is een opdracht voor iedereen.
  • Processen van verandering en bekering vinden plaats van hart tot hart. Het werk aan de basis (pastoraat, prediking, diaconie, gemeenteopbouw) is daarbij van groot belang.
  • Processen van verandering en gemeenteopbouw zijn lange termijn processen die slechts beperkt te plannen zijn.
  • Diaconaat is een wezenlijk onderdeel van de christelijke gemeenschap waarbij mensen en middelen wereldwijd ingezet kunnen worden om God en de naaste te dienen.
  • Diaconaat beperkt zich niet tot de leden van een geloofsgemeenschap. De Bijbel schrijft in Galaten 6:10: “Doet goed aan allen, maar het meest aan de huisgenoten des geloofs“

Doelstellingen

  • Huisvesting voor jonge vrouwen tussen de 12 en 18 jaar.
  • Betrekken van jongeren uit Nicaragua bij de bouwprojecten.
  • Jongeren Gods liefde meegeven.
  • Jongeren in Nederland enthousiast maken over Nicaragua en ons werk. 

Het Bestuur

De hieronder genoemde bestuurders doen dit werk onbezoldigd:

Naam
Arjan Lubbers
Seino Baan
Mark Esink
Henny Brinkman
Robert Derksen
 Functie
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Begeleider bouwgroep
PR

 

Financieel verslag

De Stichting Hart voor Nicaragua wil transparant zijn in ontvangsten en uitgaven van de giften.

Zie hier het financieel overzicht 2020

Zie hier het financieel overzicht 2021.

Beleidsplan

Voor meer informatie over de doelstellingen en projecten kun u het volledige beleidsplan hieronder downloaden.

Zie hier het beleidsplan.

Fraudeprotocol

Lees hier het fraudeprotocol.

Lees hier de uitgevoerde activiteiten.